Renk Dünyası 01 Renk Dünyası 02 Renk Dünyası 03 Renk Dünyası 04 Renk Dünyası 05 Renk Dünyası 06 Renk Dünyası 07 Renk Dünyası 08

Sutop Su Kesici

ÜRÜN TANIMI

Özel akrilik emülsiye reçine esaslı, elastik su izolasyon malzemesidir. 

ÖZELLİKLERİ

Su bazlı olup uygulaması kolaydır. Binalarda su geçirilmezliği istenen balkon, teras, beton, sıva, tuğla, pencere pervazı ile duvar arasındaki aralıklara, banyo ve tuvaletlerdeki su sızmalarına, baca diplerine uygulanabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Astar olarak ilk kat %50 su ile inceltilerek uygulanabilir. Astarın kurumasını takiben üzerine 2–3 kat halinde "Sutop Su Kesici” inceltilmeden, her kat birbirinin tersi yönde olacak şekilde uygulanmalıdır. Tam kuruma için 24 saat beklenilmelidir. Uygulama sıcaklığı +5 ile +35 °C arasındadır. Yağmur, kar vb. hava şartlarında kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. 

KURUMA SÜRESİ

Dokunma 3 - 4 saat, tam kuruması 24 saattir. (23 °C, %50 Bağıl Nem) 

SARFIYAT

Yüzeyin emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak yaklaşık düşey yüzeylerde 0,8–1 kg/m2, yatay yüzeylerde 1-1,5 kg/m2'dir.

DEPOLAMA

Güneş ışığı almayan ağzı kapalı ambalajında +5 ile +35 °C arasında sulandırmadan max 1 yıl süre ile depolanmalıdır.