1. ADIM: ISI YALITIM LEVHALARININ YAPIŞTIRILMASI

Mantolamanın ilk aşaması EPS veya KARBON TAKVİYELİ EPS levhalarının yapıştırma harcı kullanılarak dış cepheye yapıştırılması işlemidir. Yapıştırma işlemi levhaya öbek yapılarak ya da taraklı mala yardımıyla levhaya yayılması işlemi ile başlar. Yapıştırıcı sürülmüş levha cepheye yapıştırılır.

Bu işlemde yapıştırılan levhaların birbirine tam temas etmesi gerekmektedir. Levhaların arasında kalacak her türlü boşluk ısı köprüsü yaratacağından sakıncalı bir durum olarak kabul edilir. Levhalar, alttan başlanarak yukarıya doğru mastar ve ip yardımıyla düz bir yüzey oluşturacak şekilde yapıştırılır.

Levhaların şaşırtmalı olarak dizilmesine dikkat edilmelidir.  

2. ADIM: DÜBELLEME İŞLEMİ

Yapıştırma işlemi bitmiş ve kuruması tamamlanmış levhaların cepheye dübel yardımıyla sabitlenmesi gerekmektedir. Brüt, tuğla, gaz beton ve ahşap zeminler için farklı dübel çeşitleri mevcuttur. Her zeminin yapısına uygun dübellerin kullanılması bir zorunluluktur.

Matkap yardımıyla açılan deliklere dübelin çakılması ile iş tamamlanır. Cephede levhaların birleşim yerlerine ve orta bölgesine gelecek şekilde dübelleme yapılmalıdır. 1 m2’lik alana en az 6 adet gelecek şekilde uygulanır. Yüksek katlı binalarda 10. Kattan sonra cephedeki rüzgar yükünden dolayı dübel sayısı en az 8 adet olacak şekilde artırılmalı hatta yerine göre çelik çivili dübel kullanılmalıdır. Çakılmış olan dübellerin şapka kısımları levha içinde gömülü halde gözükmeli, levhadan daha dışarıda kalmış olmamalıdır. 

3. ADIM: KÖŞE PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

Binalarda köşe oluşturan her yerde (pencere kenarları, balkon kenarları vb.) çatlamayı önlemek ve düzgün bir merkez oluşturmak amacı ile yapıştırma harcı kullanılarak aşağıdan yukarıya doğru mastar ve terazi yardımı ile döşeme işlemi yapılır.

4. ADIM: FİLELİ SIVANIN UYGULANMASI

Dübelleme işlemi ve köşe profillerinin yerleştirilmesi bittikten sonra cephenin özel sıvası ile sıvanması gerekmektedir. Sıva, çelik mala yardımıyla cepheye yayılır ve üzerine file çekilir. File uygulamasında, file şeritlerinin ek yerlerinin birbiri üzerine en az 10 cm binmiş olması gerekmektedir. File, sıvanın içerisine gömüldükten sonra düzleyici katman olan 2. kat sıva cepheye uygulanır.

2. kat sıva çekildikten sonra cephede herhangi bir dalgalanma izi, ek izi ve açıkta kalmış file görülmemelidir.

5. ADIM: MİNERAL SIVA ÖNCESİ ASTAR UYGULANMASI

Fileli sıvanın kurumasının ardından dekoratif sıvanın uygulanabilmesi için özel üretilen astarın cepheye sürülmesi gerekmektedir. Boya benzeri olan bu astar rulo fırça ile cepheye uygulanır.

6. ADIM: MİNERAL (DEKORATİF) SIVA YAPILMASI

Dekoratif sıva, içerisindeki mineral tanecikler yardımıyla sert, pürüzlü ve sağlam bir cephe ortaya çıkarmaktadır. Astar sürülmüş cepheye tırfil malası (plastik mala) yardımıyla yayılarak uygulanır. Dekoratif sıvanın uygulanmasında ustanın el hareketi ile vereceği desenler görsel açıdan oldukça önemlidir.

7. ADIM: BOYA YAPILMASI

Dış cephe boyasının astar katmanı sürülür.

Astarlama işleminden sonra boya uygulaması iki kat halinde, katlar arasında 12 saat beklenerek uygulanmalıdır. 

Böylece cephe son halini almış olur.